ایزو 9001

نویسنده:
۰۴ شهریور، ۱۳۹۸

ایزو 9001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می باشد، که به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند. همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت می دانند و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.

هدفی که در متن استاندارد 9001 وجود دارد، این است که سازمانی که این استاندارد را پیاده سازی و اجرا می کند، متعهد شود محصولی تولید کند که ثبات کیفیت داشته باشد.

اخبار برگزیده

نظرات کاربراننظرات ثبت شده

نظری ثبت نشده است.