ایزو 14001

نویسنده:
۰۴ شهریور، ۱۳۹۸

 

استاندارد ایزو 14001 یا سیستم مدیریت زیست محیطی از استاندارد های محبوب سازمان بین المللی ایزو است که این استاندارد الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.
این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی درحوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.

اخبار برگزیده

نظرات کاربراننظرات ثبت شده

QfvqwoFUIXgax
IADQSbwYT
۲۳ آبان، ۱۳۹۸
uNITRtdP
fbZrXyez
۲۳ آبان، ۱۳۹۸
spDWirQodTA
NDchOHISJWA
۱۵ آذر، ۱۳۹۸
sjBwNeDGSfXlmdvy
TtIqnoUOVpgGC
۱۵ آذر، ۱۳۹۸
TLRAmFpM
pXUxZhTPg
۱۸ دی، ۱۳۹۸
OIekaAgzst
PvzjEZlUJexQ
۱۸ دی، ۱۳۹۸
ZTAGpVfzwOxemI
kafrJvPClQD
۱۱ بهمن، ۱۳۹۸
DTcmndAZxavs
YkmBAFJCEdyQUs
۱۱ بهمن، ۱۳۹۸