گاست :

این نوع خدمات تکمیلی، بنا به درخواست مشتری برای هر یک از کیسه های تولید شده به صورت ساده یا چرخشی انجام می گردد. کیسه های گاست دار ساده نسبت به گاست دار چرخشی مقاومت بیشتری دارند و در عوض گاست چرخشی زیبایی بیشتری از جهت چاپ برند در دو طرف( قسمت گاست) برای مشتریان زیبا پسند دارند.

چاپ:

خدمات چاپ نیز تا 6 رنگ در طرح های سفارشی مشتری به صورت تک رو یا دو رو انجام می شود.

برش:

برش کیسه ها در طول مد نظر مشتری در دو نوع گرم و سرد بسته به کابرد نهایی کیسه انجام می شود. برش گرم اغلب مربوط به کیسه های ساده که لبه ی کار به صورت کنگره ای می باشد و برش سرد اغلب برای کیسه های چندلایه است که لبه کار به صورت خطی می باشد.

دوخت:

کیسه ها به صورت تک دوخت یا دو دوخت (برای استحکام بیشتر) تولید می گردد که طول دوخت آن توسط مشتری و با توجه به وزن و نوع محصول بسته بندی تعیین می گردد.

پرفراژ:

خدمات تکمیلی پرفراژ برای عبور بیشتر جریان هوا بنا به درخواست مشتری و نوع محصول بسته بندی انجام می شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت